Het openbaar lichaam Bonaire en Bonaire Properties NV sluiten Intentieovereenkomst